Zaproszenie do składania ofert na meble i pomoce dydaktyczne

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Przedszkola Nr 2

 

 

Myszków, dnia 26.04.2019

(miejscowość)

 

 

                                                          Zaproszenie do składania ofert

 

                                                             Przedszkole Nr 2 w Myszkowie

 

                                                                               zaprasza

 

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie :

dostawa mebli i pomocy dydaktycznych

 

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

Oferta  obejmuje zakres:

  1. zakup mebli i pomocy dydaktycznych
  2. dostawa i rozładunek
  3. montaż mebli
  4. Ofertę należy złożyć:

e-mailem na adres:   przedszkole.nr2@gmail.com

 

  1. W e-mailu należy  umieścić  nazwę  i  adres  zamawiającego,  nazwę

i adres wykonawcy ora z napis: „Rozpoznanie cenowe na meble i pomoce dydaktyczne”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

L.P MEBLE ilośc
1. Regał z drzwiczkami i zamkiem 2 szt.
2. Biblioteczka 3 szt.
3. Regał na pojemniki plastikowe 3 szt.
4. Pojemnik na szafki Jumbo 9 szt.
5. Pojemnik na szafki duże 18 szt.
6. Krzesło 68 szt.
7. Stoły sześciokątne z regulowaną wysokością 11 szt.
8. Regał do przechowywania rysunków 3 szt.
9. Dywan „Gąsienica” 1 szt.
10. Dywan okrągły z misiami 1 szt.
11. Tablica korkowa 3 szt.
12. Tablica magnetyczna – suchościeralna wisząca 3 szt.
13. Biurko 2 szt.
14. Regał wysoki z 3 pólkami 10 szt
15. Regał średni z 2 półkami i przegrodą 2 szt.
16. Szatnia na stelażu 6 szt.
17. Półeczki na kubeczki do łazienki 6 szt.
18. Łóżeczko drewniane 140x60x21 25 szt.
19. Komplet pościeli przedszkolnej z wypełnieniem 25 szt.
L.P. ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE ilośc
1. Skrzynia Zgadula 2 szt.
2. Skrzynia skarbów z dwoma otworami 2 szt.
3. Klocki konstrukcyjne sześciany 6 szt.
4. Kolorowe figury 3 szt.
5. Tort urodzinowy 1 szt.
6. Drewniany straganik z pojemnikami 3 szt.
7. Drewniana kuchenka 3 szt.
8. Drewniana pralka 3 szt.
9. Drewniany domek z mebelkami 3 szt.
10. Wózek dla lalek 3 szt.
11. Pojazd: betoniarka z figurką 3 szt.
12. Pojazd: Wywrotka z figurką 3 szt.
13. Pojazd: Spychacz 3 szt.
14. Pojazd: Ładowarka 3 szt.
15. Geometryczne kształty 1 szt.
16. Geometryczne kształty + karty zadań 1 szt.
17. Duże drewniane korale 1 szt.
18. Sensoryczne misie 1 szt.
19. Kolorowa mozaika z napami 1 szt.
20. Klocki konstrukcyjne Jumbo 3 szt.
21. Mozaika Junior 9 szt.
22. Spójrz i porównaj 1 szt.
23. Tabliczki grafomotoryczne dwuręczne 2 szt.
24. Przewlekanki – nawlekanki 2 szt.
25. Dzwonki z przyciskiem 1 szt.
26. Wózek gondola 3 szt.

 

 

 

  1. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena:  –

inne: –

  1. Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 24.06.2019r.

Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05. 2019 r.,         do godz. 12.00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

            Pani  Iwona Warmuz,

ul. Pułaskiego 7a, 42- 300 Myszków, tel.34 / 313 48 66, kom. 668 137 484

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający  wyśle do  wykonawcy

zamówienie/zlecenie/umowę  w  sprawie  zamówienia*.

 

 

Iwona Warmuz                                                                                                                                     Iwona Warmuz

(przygotował)                                                                                                                       (podpisał w imieniu zamawiającego)

 

 

Myszków, dn. 26.04.2019 r.

 

W załączeniu:

  1. Wzór formularza oferty.wzór oferty

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

          Zamawiający dokona  wyboru  oferty  Wykonawcy, w  oparciu o bilans wszystkich  kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Przedszkola Nr 2 w Myszkowie do zawarcia umowy.