ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE NR 2 w Myszkowie - zdjecie 2

6.00 – 8.40 Schodzenie się dzieci do przedszkola: zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę.
8.40 – 9.00 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, samoobsługowe.
9.00 – 9.30 Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
9.30 – 11.30 Integralna realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami, wynikających z podstawy programowej i planów pracy: praca z całą grupą, praca w małych grupach, spacery.
11.30 – 12.00 Czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
12.30 – 12.50 Odpoczynek po obiedzie, głośne czytanie dzieciom.
12.50 – 13.30 Stworzenie sytuacji edukacyjnych w sali i na świeżym powietrzu.
13.30 – 13.50 Podwieczorek.
13.50 – 17.00 Praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności.
15.00 – 17.00 Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci.