Dyżury wakacyjne

Szanowni Rodzice,

W związku z ustalonymi przerwani w pracy poszczególnych przedszkoli w okresie wakacyjnym informujemy, że rodzice dzieci, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w miesiącu przerwy w pracy przedszkola macierzystego, mogą zgłosić swoje dziecko na czas tej  przerwy do:

  • Przedszkola Nr 2 ul. Pułaskiego 7a – w miesiącu lipcu
  • Przedszkola Nr 1 ul. Sucharskiego 32 – w miesiącu sierpniu

Zgłoszenia dziecka do w/w przedszkoli należy dokonać do 11 czerwca br. (piątek)

Wyznaczenie terminu na dokonanie zgłoszenia jest niezbędne dla dyrektora przedszkola ze względów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w wyznaczonym przedszkolu.

Karty zgłoszenia można pobrać w przedszkolu macierzystym.

Ważna informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.,

od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie naszego przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

RODZICE SPEŁNIAJĄCY WYŻEJ WYMIENIONE WYMAGANIA MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSEK DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM OKREŚLAJĄ POTRZEBĘ GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

POZA WNIOSKIEM NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ (RODZICE DZIECI Z ORZECZENIEM KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKŁADAĆ NIE MUSZĄ)

Prosimy o przemyślane i szybkie decyzje w celu zorganizowania dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

Z WYRAZAMI SZACUNKU DYREKTOR PRZEDSZKOLA

W załącznikach do pobrania Wniosek do przedszkola oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.