O Przedszkolu

Historia Przedszkola

Przedszkole nr 2 w Myszkowie powstało w 1957r. z siedzibą przy ówczesnej ul. Małgorzaty Fornalskiej 13. Opiekę nad przedszkolem sprawowały Myszkowskie Zakłady Papiernicze, które finansowo wspierały placówkę. Większość przedszkolaków uczęszczających do w/w przedszkola było dziećmi rodziców pracujących w MZP.

Placówka współpracowała z powyższym zakładem poprzez uczestnictwo w uroczystościach okolicznościowych i państwowych.

W przedszkolu funkcjonowały 4 oddziały dla dzieci w wieku od lat 3-6. Grupy liczyły od 40-45 dzieci. W związku z tym, ze zakład opiekuńczy finansował przedszkole posiadało duże zaplecze dydaktyczne.

Pierwszym kierownikiem przedszkola była pani Maria Hagno, która pełniła tę funkcję do 1968r. Od września 1968r. stanowisko dyrektora objęła pani Halina Węgrzyn, pełniąc go do roku 1976. We wrześniu 1976 na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 powołana została pani Zyta Korpus.

Następnym dyrektorem tej placówki była pani Krystyna Horska, która pełniła tę funkcję do roku 1991. Wszyscy dyrektorzy czuwali nad prawidłowym procesem wychowawczo-dydaktycznym, dbając o dobre zaplecze finansowe i dydaktyczne. Ułatwiali pracę wszystkim pedagogom, czuwając na bezpieczeństwem powierzonych im dzieci, mobilizując jednocześnie kadrę pedagogiczną do samodoskonalenia, do pozyskiwania wiedzy pedagogicznej, poszukiwania nowych form i metod pracy.

Dzieci kończące kadencję przedszkolaka i ich rodzice wyrażali bardzo dobrą opinie o pracy placówki.

W roku 1991 dyrektor przedszkola pani Krystyna Horska przeszła na emeryturę i w tymże roku na stanowisko dyrektora przedszkola została powołana pani Krystyna Stelmach.

W roku 1991 ze względu na dużą ilość dzieci zgłoszonych na rok szkolny 90/91 utworzonych zostało 5 oddziałów przedszkolnych. Opiekę nad tymi oddziałami sprawowało 8 nauczycieli z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym, doskonalących się i poszukujących ustawicznie nowych metod pracy.

13 grudnia 2000r. został oddany do użytku i przekazany całej społeczności dzielnicy Mijaczów nowy obiekt przedszkolny z siedzibą przy ul. Pułaskiego 7a, sfinansowany przez Urząd Miasta Myszkowa, wybudowany w bardzo krótkim czasie, w ciągu jednego roku przez firmę budowlaną Pol-Rem.

Był to dzień niezapomniany w życiu nie tylko nas dorosłych, ale przede wszystkim tych najmłodszych przedszkolaków. Otrzymaliśmy piękny obiekt o bardzo nowoczesnej architekturze, pełnej gamie kolorystycznej, z dużym ogrodem i urządzeniami rekreacyjno sportowymi, z nowoczesnym zapleczem kuchennym i salą gimnastyczną.

W placówce tej funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza 175 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W sierpniu 2007 roku dyrektor przedszkola Pani Krystyna Stelmach odeszła na emeryturę. Od września tegoż roku, po wygranym konkursie stanowisko dyrektora objęła Pani Iwona Warmuz, która przed 20 lat pracowała w przedszkolu na stanowisku nauczyciela.

Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą rozwojowi ich talentów i umiejętności. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się z wykorzystaniem zalecanych sposobów i warunków jej realizacji. Nauczyciele stale doskonalą metody i formy pracy z dziećmi, wykorzystują nowatorskie rozwiązania i dokonują ewaluacji własnej pracy. Dzieciom przedszkola umożliwia się: poznanie wytworów sztuki ludowej, udział w spotkaniach z twórcami ludowymi, poznanie legend charakterystycznych dla danego regionu, poznanie miejscowych zabytków, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, rozpoznawanie symboli narodowych i rozumienie ich znaczenia oraz podtrzymywanie tożsamości religijnej przyjętej i praktykowanej przez dom rodzinny.

Dzieci z naszego przedszkola zdobywają liczne sukcesy w różnorodnych konkursach: muzycznych, plastycznych, tematycznych, w olimpiadach i turniejach sportowych, m.in. II i III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej dla Przedszkolaków organizowanym w naszym przedszkolu na profesjonalnym boisku ze sztuczna nawierzchnią. Przedszkolaki są laureatami wielu spośród organizowanych na terenie gminy i powiatu konkursów, np.otrzymali: I i II miejsce w VII i VIII Spartakiadzie dla Przedszkolaków, II miejsce w Międzynarodowym Biegu V Stawów w Myszkowie, I i III miejsce w konkursie recytatorskim „Piękna Nasza Polska Cała” – na szczeblu powiatowym, II miejsce w VI  Międzygminnym Konkursie Piosenki Ludowej, I i III miejsce w konkursie muzycznym  „Na wiosenną nutkę”, III miejsce w Regionalnym Konkursie J.Angielskiego „Kids Sapek English”, III miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony bohater książkowy”, promocja do eliminacji regionalnych w Boronowie w XXV Regionalnym Mini – festiwalu Piosenki Dziecięcej, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój Przyjaciel Miś”.

Wycieczki edukacyjne m.in.: Muzeum Chleba w Radzionkowie, Lotnisko w Pyrzowicach, Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Skałką” w Przybynowie, wycieczki krajoznawcze Szlakiem Orlich Gniazd po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Posiadamy następujące Certyfikaty:

1.Dwa Certyfikaty „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

2.Uczestnictwa w programie „Dodaj język polski do ulubionych”

3.Certyfikat uczestnictwa w projekcie logopedycznym Wydawnictwa Prolex „Wszystkie dzieci mówią poprawnie”

4.Certyfikat uczestnictwa w programie „Usuwając bariery w komunikacji zapobiegasz izolacji”

5.Certyfikat projektu PEWNIAK. Pozytywna Energia  w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej

6.Certyfikat „Bezpieczne przedszkole priorytet zdrowia oraz aktywności najmłodszych”

7.Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w programie, którego celem jest poprawna jakość odżywiania dzieci poprzez aktywność fizyczną stanowiącą nierozłączną część profilaktyki.

Przedszkole szeroko współpracuje z bliższym i dalszym środowiskiem m.in. ze Szkołą Podstawową nr1, do której uczęszczają absolwenci naszego przedszkola. Współpraca ułatwia nam śledzenie dalszych ich losów, postępów i trudności. Współpracuje z MOPS-em wspierając dzieci z rodzin patologicznych, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu organizowania pomocy dzieciom z trudnościami, zasięgając w tym celu opinii i rad fachowców. Należy również wymienić szeroką współpracę z miejscową parafią NNMP w Myszkowie, poprzez wspólne wzajemne uczestnictwo parafii w życiu przedszkola i przedszkolaków w życiu kościoła. Współpracujemy również z Miejskim Domem Kultury, Urzędem Miasta poprzez uczestnictwo w uroczystościach lokalnych, festiwalach. Dyrektor i personel przedszkola zachęcają również do współpracy wszystkich rodziców poprzez ich udział w uroczystościach przedszkolnych takich jak: Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Noworoczny, Dzień Matki, koncerty filharmonii.

Cały personel przedszkola dba o dobre samopoczucie dzieci, ich prawidłowy rozwój w miłej, domowej atmosferze z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa w stosunku do wszystkich podopiecznych.

Wizja Przedszkola

“Wychowując dzieci musimy roztropnie postępować. Dziecko powinno się powoli wznosić od materialnych korzyści do przeżyć duchowych, do powinności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, wdzięczności, zainteresowania, zaangażowania – do miłości. Do bezinteresownego zachwytu człowiekiem, prawdą, dobrem, pięknem. “

Ks. Mieczysław Maliński

Przystępując do procesu wychowania musimy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie.

“Jak ukształtować człowieka, któremu w życiu będzie dobrze?”

Musimy dołożyć wszelkich starań, by dziecko miało pełne poczucie bezpieczeństwa, aby było otwarte, nastawione na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości, kreatywne, potrafiące pokonać trudności i dążące do sukcesów i współdziałania. Jeżeli możemy wyrazić to jednym zdaniem, to dziecko wyposażone w paszport do życia.

“SERCEM POLAK, A TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL”

Misja Przedszkola

“Wychowawca w pracy z dzieckiem winien być ogrodnikiem. W każdym bowiem ogrodzie, o który się dba i pielęgnuje, wszystkie rośliny i kwiaty pojawiają się w swoim czasie. Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić róży w lilię. Będąc bowiem znawcą swoich roślin i kwiatów wie, że pewne z nich mają potrzebę rozpościerania się, inne zaś kwiaty kwitną w pełnym słońcu, a są i takie, które preferują cień. Ogrodnik zachwyca się każdą rośliną nie wyciąga on roślin po to, by rosły.”

“Pozostawia to działaniom czasu, światła, słońca i wody. Troszcząc się jedynie o zaspokojenie wszystkich potrzeb rosnącej rodziny.”

Lucie Ryan

“Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania. Można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.”

Carl Rogers