INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

INFORMUJEMY, ŻE W PRZEDSZKOLU ZOSTAŁY WYWIESZONE LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2
W MYSZKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO DYREKTORA  CELEM PODPISANIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

TERMIN SKŁADANIA PODPISÓW DO 15 KWIETNIA 2019 DO GODZINY 15.00.