Innowacje pedagogiczne i programy

  • „Labolatorium Małego Odkrywcy” – dziecko w świecie eksperymentów koordynatorzy: mgr Marta Mielczarek, mgr Agnieszka Szczepańczyk

Naturalna cechą dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Realizacja tej innowacji zaspokoi te potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię. Otaczające dzieci przedmioty i substancję, z którymi mają do czynienia, na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać. Wychowankowie poznają ciekawe informacje poprzez doświadczenia, fotografie czy obrazy.

Innowacyjność polegać będzie na wprowadzaniu nowoczesnych metod zabawowych, twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania.

  • „Pieszo po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” koordynator: mgr Edyta Polak

Motywacją do napisania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji regionalnej była chęć przybliżenia dzieciom wartości im najbliższych, czyli rodziny, regionu w jakim żyją, mieszkają, oraz potrzeba lepszego poznania środowiska lokalnego i dziedzictwa kulturowego. Poznanie ciekawych ludzi, otaczającej przyrody, wydarzeń i miejsc najbliższej okolicy, często niedostrzeganych i zapomnianych, daje dziecku możliwość utożsamiania się z miejscem jego dzieciństwa, które rzutuje na jego postawę patriotyczną w dorosłym życiu. Kształtowanie zaś postawy patriotycznej i obywatelskiej ma motywować dzieci w przyszłości do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Wiek przedszkolny to dobry moment na rozpoczęcie edukacji regionalnej. Ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat poznały tradycje, historię swojej miejscowości, swojego regionu i czuły się związane z nim oraz dostrzegały piękno przyrody. Chciałabym, aby dzieci podczas realizacji działań innowacyjnych zdobyły jak największą wiedzę o swoim regionie, by zajęcia te były poszerzeniem oferty działań edukacyjnych naszego przedszkola oraz wpłynęły na integrację naszego środowiska lokalnego.

  • „Mamy tylko jedną ziemię” koordynator: mgr Małgorzata Maroń

Program porusza temat zanieczyszczeń i dewastacji przyrody. Uczy jak powstrzymywać dalszą dewastację przyrody oraz jak ochraniać istniejące zasoby. Ważną rolą w tym procesie jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec przyrody może i powinno odbywać się już od najwcześniejszych lat życia dziecka, a działania nauczycieli już w przedszkolu są niepowtarzalną szansą kształtowania nowych, przyjaznych naturze postaw.