Grupa „Muchomorki” – #LekcjaHIGIENY i #wirusoochrona

Dnia 12 marca 2021 roku dzieci z grupy „Muchomorki” uczestniczyły w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. W akcji tej uczestniczyło 17 dzieci. Działania edukacyjne w zakresie tematu „Wirusoochrony” dotyczyły:

  • prawidłowej higieny rąk;
  • podstawowych zasad postępowania w czasie wzrostu zachorowania na choroby zakaźne oraz podczas epidemii Covid-19;
  • podstawowych zasad zdrowego stylu życia (prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej);
  • innych zasad higienicznych (np. dostosowania ubrania do warunków pogodowych);
  • zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako formy zapobiegania rozprzestrzeniania się wielu chorób zakaźnych.