Ważna informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.,

od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie naszego przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

RODZICE SPEŁNIAJĄCY WYŻEJ WYMIENIONE WYMAGANIA MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSEK DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM OKREŚLAJĄ POTRZEBĘ GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

POZA WNIOSKIEM NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ (RODZICE DZIECI Z ORZECZENIEM KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKŁADAĆ NIE MUSZĄ)

Prosimy o przemyślane i szybkie decyzje w celu zorganizowania dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

Z WYRAZAMI SZACUNKU DYREKTOR PRZEDSZKOLA

W załącznikach do pobrania Wniosek do przedszkola oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.