Akcja informacyjno- edukacyjna „Wirusoochrona” #Wirusoochrona #LekcjaHIGIENY

Informujemy, że po raz kolejny nasze przedszkole wzięło udział w wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusochrona”. Akcja w naszej placówce została przeprowadzona w oparciu o materiały przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Przeprowadzone działania poruszały następujące zagadnienia:

• Prawidłowa higiena rąk, nauka prawidłowego mycia rąk;

• Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas wzrostu zakażeń koronawirusem;

• Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe i zdrowe odżywianie, codzienna aktywność fizyczna;

• Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych);

• Promocja szczepień ochronnych ( jako najskuteczniejsza forma zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych).

W ramach akcji odbyły się pogadanki, dzieci oglądały film edukacyjny, kolorowały ilustracje, śpiewały piosenkę o wirusach. Zajęcia pozwoliły utrwalić wiedzę i umiejętności na temat prawidłowego dbania o higienę osobistą (zwłaszcza prawidłowe mycie rąk). Jak właściwie postępować w czasie wzrostu chorób zakaźnych. Jak prawidłowo dostosować ubrania do warunków pogodowych oraz jak ważne są szczepienia ochronne. Podczas zajęć po raz kolejny zwrócono uwagę na aspekt prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.