PROJEKT EDUKACYJNY „MALI KUCHARZE”

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:

 4.10.2017 – 25.04.2018

Cel główny projektu:

 

Dzieci dzięki udziałowi w tym projekcie rozwiną swoje zainteresowania, poszerzą wiedzę o tym jak zdrowo i smacznie przygotować posiłek. Będą wyrabiały w sobie nawyki higieniczne i kulturalne. Nauczą się stosować zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków. Rozwiną sprawność manualną oraz precyzję ruchów. Nauczą się współpracować w grupie, co da im okazję do lepszej i szybszej socjalizacji.

 

Opis projektu:

W projekcie będą brać udział dzieci w wieku 6 lat z grupy „Kotki”.

Poprzez realizację projektu chcemy nauczyć dzieci nie tylko podstaw zdrowego odżywiania, ale także powrócić do zwyczaju wspólnego przygotowywania i celebrowania posiłków. Zdając sobie sprawę z tego, że dziecko często spędza znaczną część dnia w przedszkolu i tu spożywa znaczną część posiłków, można zrobić sporo w sferze kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

 

Założenia projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 4.10.2017 – 25.04.2018 w Przedszkolu nr 2 w Myszkowie.

Projekt zakłada udział dzieci z najstarszej grupy wiekowej „Kotki” w liczbie 25 osób. Zajęcia odbywać się będą w co drugą środę miesiąca po 40 minut każde. Będą one realizowane przez wychowawcę grupy i nauczyciela wspomagającego, ponieważ pozwoli to na lepszą integrację dzieci i nauczycieli.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metody podające, eksponujące oraz metody praktyczne.

Dzieci z pomocą nauczycieli będą samodzielnie przygotowywać zdrowe posiłki, będą pełniły rolę dyżurnych (m.in. przygotowanie stołów, rozłożenie sztućców, talerzy). Będziemy wspólnie dbać o estetykę spożywania przygotowanych posiłków oraz o atmosferę panującą przy stole.

Zaangażowanie rodziców w realizację projektu będzie polegać na pomocy w organizacji zajęć tj., organizowaniu potrzebnych produktów i naczyń do zajęć kulinarnych.

Realizując projekt „Mali kucharze” pragniemy uzyskać wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziećmi poprzez wspólne działanie  oraz nabędą doświadczenie we współpracy ze sobą.