Grupa „Żabki” – #MuremZaPolskimMundurem

Nasze Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskiej akcji Murem za Polskim Mundurem. W ramach akcji dzieci przygotowały kartki, które za pośrednictwem Poczty Polskiej dotarły do służb mundurowych stacjonujących i broniących na naszej wschodniej granicy.