ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

prowadząca:
mgr Marta Mielczarek

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (REWALIDACJA)

prowadząca:
mgr Agnieszka Szczepańczyk

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

prowadząca:
mgr Ilona Szewczyk

mgr Iwona Karcz

JĘZYK ANGIELSKI

prowadząca:
mgr Iwona Brodzik

KATECHEZA

prowadząca:
mgr Agnieszka Pala

RYTMIKA

prowadząca:
mgr Ilona Szewczyk

mgr Ewelina Pędzik