ZAJĘCIA DODATKOWE

TŁO 1

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

prowadząca:
mgr Marta Mielczarek

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (REWALIDACJA)

prowadząca:
mgr Edyta Polak

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

prowadząca:
mgr Ilona Szewczyk

mgr Iwona Karcz

JĘZYK ANGIELSKI

prowadząca:
mgr Iwona Brodzik

KATECHEZA

prowadząca:
mgr Urszula Cupiał

TŁO 2