PROGRAM EDUKACYJNY „ŻYWIENIE NA WAGĘ ZDROWIA”

W lutym dzieci z grupy „Motylki” wraz z wychowawczynią Agnieszką Szczepańczyk i Panią Dagmarą Krauze podjęły działania edukacyjne „Klub zdrowego przedszkolaka” realizowane w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia”, który wpisuje się w projekt Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. „Zdrowe dziecko – Zdrowy dorosły – Zdrowa rodzina”.

Głównym celem tego programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej oraz poprawa jakości żywienia.  Program realizują placówki z każdego szczebla nauczania i wychowania. Jednak to najmłodsi są najbardziej chłonni wiedzy, ale przede wszystkim skłonni do wypracowania nawyków zdrowego stylu życia, które niewątpliwie zaowocują w ich przyszłości. Program ten ma na celu uświadomienie najmłodszemu pokoleniu jak ważne jest zdrowie oraz przyczynienie się do ukształtowania w nim nawyków zdrowego stylu życia.

Zajęcia dla dzieci przeprowadzone zostały w następujących zagadnieniach:

  • prawidłowe odżywianie
  • aktywność fizyczna
  • higiena rąk/ profilaktyka chorób zakaźnych
  • promieniowanie słoneczne
  • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego)