PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO „MALI ARTYŚCI”

Program Koła Plastycznego realizowany jest od drugiego semestru w roku szkolnym 2017/2018 w grupach „Żabki”i „Krasnoludki”. Prowadzącymi Koło Plastyczne są: Marta Mielczarek i Agnieszka Szczepańczyk. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu po 30 min.

Cele ogólne:

–        pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania osobistego stosunku do rzeczywistości

–        kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki

–        rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień plastycznych

–        rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

 

UWAGI O REALIZACJI

Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dzieci, przewidziany jest dla dzieci szczególnie uzdolnionych z grup: „Żabki” i „Krasnoludki”.