Akcja „Wirusoochrona” – Edycja II

#wirusoochrona

Nasze Przedszkole wzięło udział w II edycji Wojewódzkiej Akcji edukacyjno-informacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej przez Śląski Państwowy Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rybniku.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych. Podczas zajęć dzieci przypominają sobie o  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwracają uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów.