Akcje

UDZIAŁ W AKCJACH:

  1. Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”
  2. Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”
  3. Ogólnopolska Akcja „Szkoła do hymnu”
  4. Zbiórka karmy do Schroniska dla zwierząt w Zawierciu
  5. Udział w akcji „Narodowe Czytanie 2021” organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP