TŁO 1

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

prowadząca :
mgr Aneta Gocyła

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

prowadząca :
mgr Agnieszka Szczepańczyk

mgr Barbara Wierzbicka

JĘZYK ANGIELSKI

prowadząca:
mgr Ilona Szewczyk

KATECHEZA

prowadząca :
mgr Urszula Cupiał

TŁO 2