Przedszkole nr 2
ul. Pułaskiego 7a
42-300 Myszków
tel. (0-34) 313 48 66
email: przedszkole.nr2@gmail.com


NUMERY KONT NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA ŻYWIENIE I ZA GODZINY DODATKOWO PŁATNE
ŻYWIENIE

76 1020 2313 0000 3302 0587 1241 – OPŁATA STAŁA (GODZINY DODATKOWO PŁATNE)

72 1020 2313 0000 3002 0587 1266 – ŻYWIENIE

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 15 – GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA